Inovatívne technológie | MRA

EU

Inovatívne technológie

Nová inovatívna technológia na výrobu betónovej zmesi, 2015

Od začiatku svojho pôsobenia na trhu využívame všetky dostupné prostriedky v snahe napredovať ďalej a dostať sa do povedomia klientov predovšetkým kvalitou našich produktov a na to nadväzujúcich poskytovaných služieb s čo najrýchlejším vybavovaním zákaziek. V roku 2013 nám bol schválený projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. Predmetom projektu bolo zakúpenie modernej technológie na výrobu betónových zmesí, ktorá predstavovala najvyššiu úroveň v predmetnej výrobe s vysokou flexibilitou nadväzujúcou na požiadavky odberateľov. V priebehu roku 2015 sme osadili a zaviedli do výroby nové moderné zariadenia využívané na výrobu betónových zmesí a vytvorili 5 nových pracovných miest.

Logo Operačný program

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnosti

logo EU
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MRA betón, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie na výrobu betónovej zmesi

  • Miesto realizácie projektu: Robotnícka, Považská Bystrica
  • Cieľ projektu - zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti MRA betón, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie na výrobu betónovej zmesi.
  • Cieľ projektu bol dosiahnutý prostredníctvom jednej aktivity:
  • Aktivita č. 1 Nákup a inštalácia technológie na výrobu betónových zmesí
  • Názov a sídlo prijímateľa: MRA betón, s.r.o., 365, 017 01 Sverepec, Slovenská republika
  • Dátum začatia realizácie projektu: 27.3.2015
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 25.9.2015
  • Výška poskytnutého NFP: 459 001,60 EUR

Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu.


Dokumentácia: publicita_MRA_web.pdf

Stav PRED realizáciou projektu
Stav PO realizácii projektu