O spoločnosti | MRA

EU

O spoločnosti


    Korene vzniku našej spoločnosti siahajú hlboko do minulosti, keď už  v roku 1964 sa významným spôsobom zapísal v oblasti podnikania Jozef Richtárik st., ktorý už v tej dobe začal úspešne podnikať v oblasti stavebníctva a dopravy.

    Začiatky našej spoločnosti sa datujú od roku 1990. Firma s pôvodným názvom R&D Trans Sverepec, ktorá bola založená 4 spoločníkmi, predstavovala projekt na zelenej lúke, pričom začiatky podnikania sa niesli v oblasti vykonávania stavebných prác. Začiatok zmeny v predmete podnikania nastal v roku 1992, kedy bola zakúpená prvá jazdná súprava s plachtovým návesom a v roku 1994 zakúpený prvý ťahač značky Renault, priamo u výrobcu vo Francúzsku.  Tým sa začala aj úspešná dlhodobá spolupráca s touto značkou, ktorú sme časom rozšírili aj o značky MAN a Mercedes. Počas prvých desiatich rokov sme preinvestovali spolu viac ako 10 miliónov korún (približne 330 000 €), ktoré sme efektívne využili na financovanie výstavby administratívnej budovy, servisnej dielne, čerpacej stanice, ako aj rozšírenie a obnovenie vozového parku.

    Okrem podnikateľskej činnosti sa finančne angažujeme aj v oblasti miestnej výstavby, ako aj v podpore motokrosového a atletického športu. V oblasti zamestnanosti patríme medzi významných regionálnych zamestnávateľov, nakoľko v súčasnosti zamestnávame viac než 60 zamestnancov. 

    Medzinárodná preprava má v našich srdciach neodmysliteľné miesto, nakoľko predstavuje dlhoročnú tradíciu nášho podnikania a v súčasnosti tvorí jeden z troch základných pilierov, ktoré nám zabezpečujú stabilitu v oblasti podnikania. V medzinárodnej preprave využívame viac než 25 ročné skúsenosti. V súčasnosti sa prioritne orientujeme na destinácie západnej európy, ako sú štáty Beneluxu, Nemecko, Španielsko, Francúzsko a iné. Na realizáciu prepravy využívame chladiarenské návesy FRIGO, ktorými sú prepravované chladené a mrazené potraviny, ako aj rozličné tovary neživej povahy.

    Významným miľníkom v podnikaní firmy sa stal rok 2000, kedy bola naviazaná úzka spolupráca s Považskou cementárňou a.s. Ladce. V súčasnosti spolupráca zahŕňa nie len zmluvnú prepravu, ale aj priamy odber a predaj cementu. Táto spolupráca rozšírila oblasť podnikania o segment sypkých materiálov. Cisternové súpravy sa prioritne využívajú na prepravu cementu už viac ako 15 rokov. Našou snahou je vedieť pružne reagovať na potreby našich zákazníkov, preto sú vozidlá využívané aj na prepravu iných sypkých materiálov. Okrem tuzemska zabezpečujeme prepravu týchto materiálov aj do republík Rakúska, Česka, Poľska a Maďarska.

    Firma od svojho vzniku, prešla radou zmien, ale za najpodstatnejšiu považujeme zmenu od 1. januára 2009, odkedy fungujeme pod novým názvom Milan Richtárik AUTODOPRAVA. Legislatívne zmeny z roku 2014 podnietili vznik spoločnosti MRA s.r.o. a to zápisom do obchodného registra dňa 28. januára 2014.

    Obdobie od roku 2009 sa nieslo v znamení zmien, ktoré sa nepriaznivým spôsobom podpísali pod zvyšujúce sa náklady a zníženie rentabilnosti prepráv. Tieto príčiny v podobe vzniknutej finančnej a hospodárskej krízy, legislatívnych zmien, zavedenie elektronického mýtneho systému a v nespolednom rade i finančná insolvenstnosť podnikateľských subjektov, nie len nám komplikovali situáciu v podnikaní.

    Aj to boli dôvody, ktoré nás prinútili k inováciam a k alternatívnym možnostiam zhodnotenia našich aktivít. Výsledky snahy sa odzrkadlili vo vytvorení dcérskych spoločností MRA beton s.r.o., (30. 5. 2009 - betonárne: Považská Bystrica a Ilava) a MRA beton plus s.r.o. (18. 11. 2011 - betonárne: Veľká Lomnica, Vlkanová a Lieskovec pri Zvolene). V roku 2016 plánujeme uviesť do prevádzky ďaľšiu betonáreň v Púchove.