MRA betón | MRA

EU
MRA Beton

MRA betón

   Spoločnosť MRA betón, s.r.o. vznikla zápisom do OR SR v roku 2009 ako dcérska spoločnosť firmy Milan Richtárik AUTODOPRAVA Sverepec, ktorá sa zaoberá vnútroštátnou a medzinárodnou kamiónovou dopravou.

     Naše výhody vo forme vlastného vozového parku ako aj úzka spolupráca s Považskou Cementárňou a.s. Ladce i Cemmac a.s., Horné Sŕnie nám prináša konkurečnú výhodu, pomocou ktorej dokážeme flexibilne reagovať na požiadavky súčastného stavebného trhu. 

   Základným produktom betonárne je výroba transportbetónu ktorý je vyrábaný v širokom spektre pevnostných tried. Tieto betóny sú vyrábané podľa noriem STN EN 206-1 a STN 73 6123. Okrem výroby transportbetónu sa zaoberáme aj výrobou samonivelačných poterov (ANHYDRIT). K výrobe je poskytovaná doprava, čerpanie aj ukladanie poterov.

   Kapacita betonárne, vyškolený personál a moderný vozový park nám umožňujú zásobovanie aj veľkých stavieb, nakoľko maximálna denná produkcia (24 hod) predstavuje 1200 m³.

     Vo februári 2011 MRA beton s.r.o., spolu so spoločnosťou Esin Construction, a.s. vytvorili novú spoločnosť Mra beton plus s.r.o.. Odvtedy sme uviedli do prevádzky tri nové betonárne vo Veľkej Lomnici, Vlkanovej a Lieskovci (pri Zvolene).

 

 

 

 

 

 

 


Karta-bezp.-udajov.pdf