Kontakty | MRA

EU
MRA Autodoprava

Kontakty

MRA s.r.o.

Sverepec 365

017 01 Považská Bystrica


IČ: 47615192
IČ DPH: SK2024002409

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. Považská Bystrica

3214932659/0200

IBAN: SK42 0200 0000 0032 1493 2659

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín:, oddiel: Sro, vl. č. 30010/R

Konateľ spoločnosti

Richtárik Milan

Gombárová Erika

Milan Richtárik ml.

+421 903 523 528

Obchodný úsek

Róbert Žiško

+421 908 672 872

Dopravno - technický úsek

Richtárik Milan ml.

+421 904 626 500

Ekonomické oddelenie

Ing.Mušáková Viera

+421 908 672 800

+421 42 4379 931

Dispečing - cement, popolček

Róbert Žiško

+421 908 672 872

Dispečing - štrky

Gombár Roman

+421 908 672 818

Zásobovanie

Ondráš Emil

+421 903 523 521