Kontakty | MRA

EU
MRA Beton

Kontakty

MRA betón, s.r.o.

Sverepec 365

017 01 Považská Bystrica

IČO: 44 794 819
IČ DPH: SK2022828225

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. Považská Bystrica
2896204151/0200

IBAN: SK90 0200 0000 0028 9620 4151

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín: Oddiel: Sro, vl. č. 21697/R

 

Konateľ spoločnosti

Milan Richtárik

 

Jaroslav Richtárik

+421 902 191 919

Ekonomický úsek

Ing. Ivana Sládková

+421 908 672 800

+421 42 4379 931

Fakturácia

Zuzana Rosenbergerová

+421 908 672 800

+421 42 4379 931

Dispečer

Roman Gombár

+421 908 672 818

Objednávky a cenové ponuky

Andrea Turiaková

+421 910 204 111